โครงสร้างเว็บไซต์ส่งผลต่อ SEO ยังไง

ทำความรู้จักโครงสร้างเว็บไซต์ 4 รูปแบบ ดังนี้
1.Linear Structure โครงสร้างเว็บแบบเส้นตรง

2.Hierarchical Structure โครงสร้างเว็บแบบต้นไม้

3.Web Linked Structure โครงสร้างเว็บแบบเชื่อมโยงอิสระ

4.Hybrid Structure โครงสร้างเว็บไซต์แบบผสม
ทำไมโครงสร้างเว็บไซต์ถึงสำคัญต่อ SEO
1. Linear Structure
Linear Structure คือ โครงสร้างเว็บไซต์ที่จะนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับๆ ทีละหัวข้อๆ ซึ่งบ้างเรียกว่า Sequential Structure หรือโครงสร้างแบบตามลำดับ

วิธีการออกแบบจะเริ่มจาก Main Page หรือหน้า Home ซึ่งเป็นหน้าแรกที่เจ้าของเว็บไซต์อยากให้ผู้คนเข้ามาเจอก่อน จากนั้นเมนูหลักของเว็บไซต์ Navigator จะพาไปดูเว็บเพจต่างๆ ไปตามลำดับ

เราอาจจะเห็นเว็บไซต์ที่เป็นประเภทนี้ คือ เว็บ Online Course ที่จะไล่เรียงจากเนื้อหาบทที่ 1, 2 ,3 ต่อไปเรื่อยๆ จนจบ ซึ่งโครงสร้างแบบนี้จะเน้นทำ SEO สำหรับหน้าแรกเท่านั้น โครงสร้าง เว็บไซต์ (หรือเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของโครงสร้างเว็บหลัก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *